بهره برداری از طرح لوله گذاری مزارع روستای اسفستان و فرکوش

بهره برداری از طرح لوله گذاری مزارع روستاهای فرکوش و اسفستان با حضور دکتر یوسف داودی نماینده مردم شریف شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی

به گزارش پایگاه خبری دکتر یوسف داودی، با حضور نماینده مردم شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی از طرح لوله گذاری مزارع روستاهای فرکوش و اسفستان بهره برداری شد.