پیرو مطالبات مردمی صورت گرفت؛

بزودی مرکز انتقال خون در شهرستان سراب شروع به فعالیت خواهد کرد

با حضور دکتر یوسف داودی نماینده شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی کارگروه توسعه حوزه سلامت با موضوع ایجاد مرکز انتقال خون در سراب برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری دکتر یوسف داودی، دکتر یوسف داودی نماینده مردم شریف شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی امروز در کارگروه توسعه حوزه سلامت که با موضوع ایجاد مرکز انتقال خون در سراب با حضور مدیرکل سازمان انتقال خون استان برگزار شد گفت: بزودی مرکز انتقال خون در ساختمان پیش بینی شده شروع به فعالیت خواهد کرد و در نخستین گام در روزهای مشخص شده اخذ خون از داوطلبان صورت خواهد گرفت و درصورت استقبال اهالی و مشارکت در این امر خیر و انسانی با توسعه این مرکز بانک خون سراب با جذب نیروی تخصصی مورد نیاز فعالیت خود را گسترده تر کرده و شهرهای همجوار را نیز پوشش خواهد داد.

این گزارش حاکی است با اخذ دستور از مقام عالی وزارت و پی نوشت صریح به درخواست نماینده سراب مقدمات و بسترسازی های لازم از طرف دانشکده علوم پزشکی سراب صورت گرفته و این مطالبه عمومی مردم با اولویت از طرف نماینده مردم پیگیری و منجر به نتیجه برای منطقه شد.

دکتر اکبر نادی رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب در این نشست از نقش سازنده و تاثیر گذار نماینده محترم در پیگیری و تلاش بر تعالی و تحول مثبت در حوزه سلامت قدردانی کرد.