نماینده سراب عنوان کرد:

موافقت وزیر آموزش و پرورش با ایجاد سالن ورزشی در شهر مهربان

نماینده شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی از موافقت وزیر آموزش و پرورش با ایجاد سالن ورزشی در شهر مهربان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری دکتر یوسف داودی، نماینده شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی از اخذ دستور موافقت وزیر آموزش و پرورش در خصوص ایجاد سالن ورزش در شهر مهربان سراب خبر داد.

دکتر یوسف داودی بیان کرد: با پیگیری های صورت گرفته از وزارت آموزش و پرورش و با تشکیل جلسه ای با حضور یوسف نوری وزیر محترم آموزش و پرورش دستور احداث سالن ورزشی در شهر مهربان در داخل یکی از مدارس آن منطقه از وزیر محترم اخذ شد.

همچنین بخوانید: موافقت وزیر آموزش و پرورش با ایجاد سالن ورزشی در لاله قباد سراب