در نشست صمیمی دولت و مجلس:

پیگیری مشکلات شهرستان سراب از رئیس جمهور محترم

نماینده شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی، در نشست صمیمی دولت و مجلس مشکلات حوزه انتخابی خود را از رئیس جمهور و وزرای کابینه پیگیری کرد.

به گزارش پایگاه خبری دکتر یوسف داودی، نماینده شهرستان سراب در لابه لای نشست صمیمی دولت و مجلس مشکلات حوزه انتخابی خود را از رئیس جمهور و سایر مسئولین پیگیری کرد .

در نشست صمیمی دولت و مجلس دکتر یوسف داودی با غنیمت شمردن فرصت پیش آمده، ضمن دیدار با رئیس جمهور و وزرای کابینه، پیگیر مشکلات مربوط به حوزه انتخابی خود شد.