آسفالت ریزی

آسفالت راه روستایی سهزاب به صومعه زرین و چله خانه انجام شد
مرداد 28, 1401

آسفالت راه روستایی سهزاب به صومعه زرین و چله خانه انجام شد

بازدید نماینده مردم شریف شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی از روند آسفالت ریزی سهزاب به روستاها صومعه زرین و چله خانه.

نماینده مردم شهرستان سراب، در نظر داریم بزودی کریدور شمال به جنوب را از سراب راه اندازی کنیم
اسفند 2, 1399

نماینده مردم شهرستان سراب، در نظر داریم بزودی کریدور شمال به جنوب را از سراب راه اندازی کنیم

دکتر یوسف داودی نماینده مردم شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی در تشریح فعالیت های صورت گرفته در حوزه راه شهرستان سراب عنوان کرد کریدور ارتباطی شمال به جنوب در سراب بزودی افتتاح خواهد شد.

برو بالا