بیمارستان سراب

ارتقا خدمات سلامت باتوسعه زیرساخت های حوزه سلامت محقق می شود
تیر 19, 1401
نماینده مردم سراب در مجلس عنوان کرد:

ارتقا خدمات سلامت باتوسعه زیرساخت های حوزه سلامت محقق می شود

سند توسعه و تحول حوزه سلامت شهرستان سراب تدوین شده و بزودی منتشر خواهد شد.

برو بالا