صحن علنی

ضرورت افزایش سرعت واکسیناسیون مردم علیه کرونا
شهریور 25, 1400

ضرورت افزایش سرعت واکسیناسیون مردم علیه کرونا

نماینده مردم سراب در مجلس، ضمن تشکر از رئیس جمهور و وزیر بهداشت به دلیل اقدامات گسترده برای واکسیناسیون مردم علیه بیماری کرونا، بر ضرورت افزایش سرعت واکسیناسیون تأکید کرد.

برو بالا