صومعه زرین

آسفالت راه روستایی سهزاب به صومعه زرین و چله خانه انجام شد
مرداد 28, 1401

آسفالت راه روستایی سهزاب به صومعه زرین و چله خانه انجام شد

بازدید نماینده مردم شریف شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی از روند آسفالت ریزی سهزاب به روستاها صومعه زرین و چله خانه.

برو بالا