فرکوش

بهره برداری از طرح لوله گذاری مزارع روستای اسفستان و فرکوش
تیر 19, 1401

بهره برداری از طرح لوله گذاری مزارع روستای اسفستان و فرکوش

بهره برداری از طرح لوله گذاری مزارع روستاهای فرکوش و اسفستان با حضور دکتر یوسف داودی نماینده مردم شریف شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی

برو بالا