معلم

کف حقوق معلمان 8 میلیون تومان شد
بهمن 12, 1400

کف حقوق معلمان 8 میلیون تومان شد

پس از۱۰ سال، لایحه رتبه‌بندی معلمان درمجلس یازدهم با اکثریت آرا تصویب و لایحه بلافاصله به شورای نگهبان ارسال شد. مقررشد کف حقوق معلمان۸ میلیون و۸۰ هزار تومان و سقف حقوق آنها حدودا ۱۶میلیون تومان شود. بار مالی لایحه برای ۶ ماه دوم سال جاری ۱۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و برا ی سال آتی ۲۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

دکتر یوسف داودی، طرح رتبه بندی معلمان سریعا اجرا شود
مهر 12, 1400

دکتر یوسف داودی، طرح رتبه بندی معلمان سریعا اجرا شود

نماینده مردم سراب در مجلس: تصویب و اجرای طرح رتبه بندی معلمان و پذیرش آخرین مدرک تحصیلی معلمان، کارمندان دولت و همسان سازی و حقوق و مزایای کارمندان کشور به ویژه بازنشستگاه عزیز از ضروریات جامعه امروز ماست.

برو بالا