نفیلن سینیت

دکتر یوسف داودی، طرح رتبه بندی معلمان سریعا اجرا شود
مهر 12, 1400

دکتر یوسف داودی، طرح رتبه بندی معلمان سریعا اجرا شود

نماینده مردم سراب در مجلس: تصویب و اجرای طرح رتبه بندی معلمان و پذیرش آخرین مدرک تحصیلی معلمان، کارمندان دولت و همسان سازی و حقوق و مزایای کارمندان کشور به ویژه بازنشستگاه عزیز از ضروریات جامعه امروز ماست.

برو بالا