وزیر ارتباطات

35 روستای شهرستان سراب از پوشش اینترنت نسل جدید بهره مند خواهند شد
دی 29, 1400
داودی مطرح کرد؛

35 روستای شهرستان سراب از پوشش اینترنت نسل جدید بهره مند خواهند شد

دکتر یوسف داودی نماینده شهرستان سراب از موافقت وزیر ارتباطات با زیر پوشش قرار گرفتن 35 روستای شهرستان به اینترنت نسل جدید خبر داد.

برو بالا